Växjöloppet kommer inte att genomföras 2020

växjöloppet_rgb

Information från Växjöloppet med anledning av coronaviruset (covid-19):
Växjöloppet kommer inte att genomföras på sedvanligt sätt under 2020. Vi kommer istället skylta upp 4,7km
banan och 10km banan den 19–27 september 2020. Detta beslutade styrelsen i IFK Växjö i går kväll.

Bakgrunden är risken för smittspridning av covid-19 och beslutet som gäller förbud mot att anordna allmänna
sammankomster och offentliga tillställningar med fler än 50 deltagare i Sverige.
Att värna om hälsan har varit vägledande vid vårt beslut. Utöver kraven från myndigheterna, vill vi på detta sätt
bidra till att minska risken för spridning av viruset.
Beslutet, att ställa in Växjöloppet 2020 på grund av Covid-19, har inte varit ett lätt beslut att ta. Men viktigast
av allt i detta läge är att värna om hälsan. Som anmäld löpare till Växjöloppet 2020 ställs du nu inför ett viktigt
val, valet om vad du vill göra med din startplats. Vår förhoppning är att du väljer att skänka din startplats och
på så vis bidra till Växjöloppets fortlevnad, för oss blir du då en stor hjälte. Växjöloppet arrangeras av IFK Växjö
och intäkterna är inte bara avgörande för loppet i sig utan även för vår stora barn- och ungdomsverksamhet.
Mellan den 20 augusti och den 27 september 2020 har du som är anmäld till Växjöloppet 2020 möjlighet att
göra fyra val:
1. Skänk din startplats och bidra till Växjöloppets och IFK Växjös fortlevnad.
2. Skänk din startplats och spring Växjöloppet på distans, 4,7km, 10km eller 21km var som helst i världen, eller
på den uppskyltade Växjöloppsbanan (sträckorna 4,7km och 10km) under tidsperioden 19-27 september 2020.
Banprofil hittar du lättast via vaxjoloppet.nu. Mer information om loppet på distans kommer på mail till alla
anmälda deltagare den 31 augusti.
3. Flytta din startplats till Växjöloppet 1 maj 2021**.
*Du som inte gör ett aktivt val skänker automatiskt din startavgift. Anmälningsavgifter för Växjöloppet
återbetalas ej, läs mer i våra villkor.
Valet gör du via personligt mejl, följ instruktionerna - mejl går ut 31 augusti.
** Om vi på grund av rådande situation ej heller kan genomföra Växjöloppet under år 2021 har du ej rätt att
skjuta upp din betalda anmälningsavgift från 2020 längre fram i tiden.


2020-08-19