Klasser, avgifter och starttider


vaexjoeloppet_2017_289Sträcka Klass Kategori Pris Pris Pris Pris Starttid
före 31/12 1/1-31/3 1/4-17/4 18/4-25/4
21 km 1 Män 200 kr 250 kr 300 kr 350 kr 11.00
2 Kvinnor 200 kr 250 kr 300 kr 350 kr 11.00
Sträcka Klass Kategori Pris Pris Pris Pris Starttid
10 km 3 Män 200 kr 250 kr 300 kr 350 kr 13.00
4 Kvinnor 200 kr 250 kr 300 kr 350 kr 13.00
5 Lagtävling 200 kr 250 kr 300 kr 350 kr 13.00
per person per person per person per person
Sträcka Klass Kategori Pris Pris Pris Pris Starttid
4,7 km 6 Män 150 kr 175 kr 200 kr 250 kr 10.15
7 Kvinnor 150 kr 175 kr 200 kr 250 kr 10.15
8 Pojkar 150 kr 175 kr 200 kr 250 kr 10.15
födda 05-06
9 Flickor 150 kr 175 kr 200 kr 250 kr 10.15
födda 05-06
10 Pojkar 150 kr 175 kr 200 kr 250 kr 10.15
födda 07 och senare
11
Flickor
födda 07 och senare
150 kr 175 kr 200 kr 250 kr 10.15
12 Lagtävling 150 kr
per person
175 kr
per person
200 kr
per person
250 kr
per person

10.15
13
Rulla-lunka-gå
150 kr 175 kr 200 kr 225 kr 10.20

Pris för klass 1-5 efter 25 april 400kr

Pris för klass 6-13 efter 25 april 250kr

Anmäl dig här